1. Evenementen Huisregels camping 
 1. Bij entree moet u zich melden bij de receptie. De entree is geopend van 8:00 -22:00 uur. Bent u van plan later aan te komen dan 22:00? Neem dan vroegtijdig contact met ons op. Bij aanmelden vragen wij om uw legitimatie.

 2. Bij de entree moet u voldoen aan onze toegangsvoorwaarden:
  – U moet zich vanaf 14 jaar kunnen legitimeren.
  – U bent niet eerder betrokken geweest bij ongeregeldheden (Zowel binnen als buiten het terrein).
  – U geeft akkoord met de nationale AVG-wetgeving.
  – U gaat akkoord met onze algemene voorwaarden.
  – U gaat akkoord met een kopie van uw legitimatie bewijs.
  – Bij ongeregeldheden worden uw gegevens bewaard voor de volgende jaren (met een maximum van 3 jaar).

 3. Bij entree accepteert u controle van uw voertuig en/of aanhanger, caravan en/of camper.

  Bij aantreffen materiaal en of middelen die niet toegestaan zijn hebben wij 3 keuzes: afgeven, naar huis brengen of een andere camping op zoeken.

 4. Geen voertuigen zonder kenteken of verzekering

  Gemotoriseerde voertuigen zonder kenteken worden geweigerd (minibikes, motoren, quads, etc.).

 5. Verboden voor campers, caravans, sleurhutten die de staat “slooprijk” heeft.

  Uw tijdelijke verblijfplaats dient netjes en verzorgd te zijn. De nodige TT-sfeer wordt zeker gerespecteerd.

 6. Campingplaats wordt op volgorde aangewezen door medewerkers. U dient de campingplek schoon en veilig te houden. Er wordt €100,- per groep borg gevraagd voor de kampeerplaats.
  Borg wordt ingehouden bij het niet opruimen van campingplek. Bij netjes achtergelaten krijgt u de borg terug! De tijdelijke verblijven mogen niet op de aangegeven brandgangen geplaatst worden. De brandgangen zijn aangegeven door middel van lint en kort gemaaide gangen.

 7. Auto’s en motoren plaatsen op de parkeerplaats (24/7 bewaking aanwezig).

  Gelieve geen auto’s of motoren naast de kampeerplaats te plaatsen.

 8. Open vuren verboden.

  Geen grote kampvuren, open vuren etc. Bij constatering hebben wij het recht om deze direct te blussen.

 9. Sfeervuur toegestaan. Let wel op: vuur moet duidelijk onder controle zijn.

  Sfeervuur alleen in een brandton van maximaal 60cm doorsnede en 200L
  Er mag maximaal 0,5 m3 schoon brandhout per voertuig meegenomen worden
  Bij invoeren van brandton wordt €150,- borg gerekend. Borg wordt ingehouden bij onjuist gebruik van de brandton.

 10. Materialen die brandbaar zijn en gebruikt kunnen worden voor open vuur worden geweigerd.

  Autobanden, pallets, vuurkorven etc.

 11. Geen vuurwerk, wensballonnen of andere vuurgevaarlijke voorwerpen.

 12. Bokken, stellages of andere motoropstellingen bedoeld voor burn-outs etc. zijn niet toegestaan.

 13. Geen drones of vliegende apparaten toegestaan.

 1. De campinghouders behouden zich het recht voor om (andere) meegebrachte goederen te kunnen weigeren, in beslag te nemen of een (andere) borgstelling in te voeren.

 2. Geen grote geluidsinstallaties toegestaan
  Bluetooth speakers of versterkt geluid tot 750W is wel toegestaan.

 3. Na 02:00 uur ‘s nachts dienen muziekinstallaties (en andere lawaaibronnen) te worden uitgeschakeld (opgedragen vanuit Gemeente Assen).

 4. Geen graafwerkzaamheden en/of eigen urinoirs toegestaan

 5. Tussen 02:00 en 08:00 uur moet het rustig zijn op de camping.

 6. Iemand die zich niet houdt aan de regels kan zonder teruggave van het campinggeld (of borg), te allen tijde door de campingleiding worden verwijderd. De campingleiding heeft de bevoegdheid uw vervoermiddel en kampeerspullen op uw kosten te laten verwijderen.

 7. Wij schenken geen alcohol onder de 18 jaar.

  Bezoekers die onder de 18 jaar worden betrapt op alcohol gebruik worden van het evenement verwijderd en overgeleverd aan de politie.

 8. Wij hebben het recht om te vragen naar legitimatie en om u te visiteren of fouilleren. Ter bescherming van u en onze veiligheid. Bij geen legitimatie wordt de toegang ontzegd.

 9. Geen terugkerende toegang zonder bandje.
  Bij de entree krijgt u een bandje voor uw verblijf. Let op: zonder bandje krijgt u geen toegang meer tot het terrein. Zorg dus goed voor uw toegangsbewijs.

 10. Bezit van middelen als drugs, wapens of op wapens lijkende voorwerpen is ten strengste verboden. Bij bezit van illegale middelen wordt de politie direct gealarmeerd.

 11. U mag levensmiddelen en drank meenemen. Gelieve geen glas maar blikjes/flesjes.

 12. Gebruik van lachgas en/of het meebrengen lachgaspatronen is verboden.

 13. Betreden en eigen spullen meebrengen is voor eigen risico. Wij behouden het recht om u van het

  evenement terrein te verwijderen bij ongeregeldheden.

 14. Wij hebben het recht om u over te leveren aan overheidsinstanties

 15. Wij behouden het recht om uw consumpties af te nemen.
  Wanneer u alcohol verstrekt aan een minderjarige, of als u als minderjarige wordt betrapt op het gebruik van alcohol.

 16. Clubuitingen worden niet getolereerd.

 17. Als de regels/voorwaarden niet voorzien in een situatie, of wanneer het nodig is hiervan af te wijken, dan zal de algemeen evenement coördinator eind besluitende zijn.

 18. Dijksterhuis Evenementen is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of kapotte goederen. Toegang is op eigen risico.


Evenementen Huisregels Horecaterrein 

 1. Bij entree moet u voldoen aan onze toegangsvoorwaarden
  – U moet zich vanaf 14 jaar kunnen legitimeren.
  – U bent niet eerder betrokken geweest bij ongeregeldheden (zowel binnen als buiten). – U gaat akkoord met onze algemene voorwaarden.
  – U gaat akkoord met de AVG-wetgeving

 2. Wij schenken geen alcohol onder de 18 jaar.
  Bezoekers die onder de 18 jaar worden betrapt op alcohol gebruik worden van het evenement verwijderd en overgeleverd aan de politie.

 3. Wij behouden het recht om te vragen naar legitimatie en om u te visiteren of fouilleren. Dit ter bescherming van u en onze veiligheid. Bij geen legitimatie wordt de toegang ontzegd.

 4. Geen tassen.
  Wij voeren een geen (grote) tassen beleid. Dit betekent dat er geen grote tassen mee naar binnen genomen mogen worden.

 5. Bezit van middelen als flessen drank, drugs, wapens of op wapens lijkende voorwerpen is ten strengste verboden.
  Bij bezit van illegale middelen wordt de politie direct gealarmeerd.

 6. U mag geen bekers, flesjes of glazen mee naar binnen of naar buiten meenemen.

 7. U mag geen eigen etenswaren meenemen het terrein op.

 8. Gebruik van lachgas en/of het meebrengen lachgaspatronen is verboden.

 9. Betreden en eigen spullen meebrengen is voor eigen risico. Wij behouden het recht om u van het evenement terrein te verwijderen bij ongeregeldheden.

 10. Wij hebben het recht om u over te leveren aan overheidsinstanties

 11. Wij hebben het recht om uw consumpties af te nemen.
  Wanneer u alcohol verstrekt aan een minderjarige. Of als u als minderjarige wordt betrapt op het gebruik van alcohol.

 12. Clubuitingen worden niet getolereerd.

 13. Geen motorische voertuigen of fietsen op het horecaplein.

  Parkeer op de aangegeven parkeerplaats.

 14. Geen eigen geluidsinstallaties of omroepinstallaties toegestaan. 

Drankbeleid

Iedereen die bij de entree een 18+ bandje wil moet zijn identiteitskaart door de scanner halen.

Als deze een groen lampje geeft krijg je een 18+ bandje, geeft de scanner een rood lampje krijg je een 18- bandje.

 1. Bij de bar hebben de alcoholvrije en alcoholische dranken een andere kleur beker.
  Voor de beveiliging en het personeel is het zo heel makkelijk te herkennen of iemand onder de 18 jaar alcohol drinkt of niet.

 2. Er wordt alleen alcohol uitgegeven als de sluiting van het bandje nog intact is. Voor het barpersoneel de taak om niet het bandje maar de sluiting te controleren.

 3. De beveiliging loopt minimaal 40 rondes door het terrein om te controleren of minderjarig geen alcohol drinken.

 4. Als je het terrein meerdere malen op en af gaat kan de toegang worden geweigerd. Hierdoor kan er namelijk uit een fles in de bosjes geconsumeerd worden.

Drugsbeleid

 1. Drugsgebruik wordt niet getolereerd.

  Bij constatering van drugsgebruik of het hebben van verdovende middelen wordt gelijk de politie ingeschakeld.

 2. Bij verdacht makende handelingen zal de beveiliging gelijk toetreden.

 3. Bij de ingang wordt er steekproefsgewijs gefouilleerd tassen mogen niet het terrein op.

 4. De beveiliging zal regelmatig de wc-unit controleren op drugsgebruik.page4image489875008