Onze Huisregels

Wij hebben de onderstaande huisregels opgesteld om de veiligheid voor de bezoeker, werknemers, buurtbewoners en voor de hulpdiensten zo goed mogelijk te kunnen garanderen. De huisregels zijn opgesteld met advies van de politie, de veiligheidsregio en de gemeente en onze beveiligingsadviseur. Heeft u vragen of opmerkingen over onze huisregels? Wij zijn altijd bereid antwoord te geven op al uw vragen neem gerust Contact op. De onderstaande huisregels gelden voor al onze evenementen. Door een entreebewijs te kopen geeft u akkoord op de onderstaande opgestelde regels. 

Algemene Huisregels 2019

 • Bij entree moet u voldoen aan onze toegangs voorwaarden
 • U bent ouder dan 14 jaar.
 • U moetzich vanaf 14 jaar kunnen legitimeren.(Wettelijk verplicht) 
 • U bent niet eerder betrokken geweest bij ongeregeldheden. (zowel binnen als buiten)
 • U voldoet aan onze kledingnorm (Geen trainingspakken en of stukken daarvan, geen bontkragen en u dient nette schoenen te dragen.
 • Wij schenken geen alcohol onder de 18 jaar.
 • Bezoekers die onder de 18 jaar worden betrapt op alcohol gebruik worden van het evenement verwijderd en over geleverd aan de politie.
 • Wij behouden het recht om te vragen naar legitimatie en om u te visiteren & fouilleren ter bescherming van u en onze veiligheid.
 • Geen tassen.
 • Wij voeren een geen( grote) tassen beleid. Dit betekent dat er geen grote tassen mee naar binnen mogen.
 • Geen terugkerende toegang.
 • Bezit van middelen als essen drank, drugs, wapens of op wapens lijkende voorwerpen is ten strengste verboden.
 • Bij bezit van illegale middelen wordt de politie direct gealarmeerd.
 • U mag geen bekers, fesjes of glazen mee naar binnen of naar buiten meenemen.
 • Gebruik van lachgas en of het meebrengen lachgaspatronen is verboden.
 • Betreden & materieel mee brengen is voor eigen risico.
 • Wij behouden het recht om u van het evenement terrein te verwijderen.
 • Wij behouden het recht om u over te leveren aan overheidsinstanties.
 • Wij behouden het recht om consumpties af te nemen.
 • Wanneer u alcohol verstrekt aan een minderjarige. Of als u als minderjarige word betrapt op het gebruik van alcohol.
 • Clubuitingen worden niet getolereerd .

De evenementen coördinator is ten alle tijden eind besluitende. Hij/zij is gemachtigd om ter plekke wijzigingen in de regels te maken. De regels worden gehandhaafd door onze beveiliging, medewerkers van Dijksterhuis Evenementen en door de overheidsinstanties. Door een entreebewijs te kopen geeft u akkoord op al onze regels en voorwaarden. Heeft u een bezwaar neem dan Contact op.